Vítejte v Blatné

Památné stromy

Snad nejznámějším památným stromem Blatenska je Ženatý dub, který stojí na rozcestí silnic do Újezda a Chobotu necelých pět kilometrů od Blatné. Jeho stáří se odhaduje na čtyři sta let. Ženatý se mu podle jednoho vysvětlení říká proto, že v jeho blízkosti stálo několik vysokých smrků, s nimiž byl dub „ženatý“. Jiný výklad říká, že na památku jakési významné svatby tu byl za ženicha zasazen dub a za nevěstu lípa. Ta původní už podlehla zubu času i nepřízni přírodních živlů. Před pár desítkami let však starý dub dostal nevěstu novou a tak v jeho blízkosti stojí Provdaná lípa. Místo leží poblíž rozmezí tří panství – lnářského, blatenského a drahenického. Když se tu prý kdysi sešli o podzimních honech šlechtici z jednotlivých panství, mohl sedět každý na své půdě.
Pokud vás zajímají staré stromy, jejich krása i příběhy, vězte, že na Blatensku jich najdete hodně. Následující výčet je jen zlomkem skutečného množství:
U kapličky v Čekanicích roste buk dr. Velenovského. V Březí před hospodou najdete zase Divadelní lípu. U kláštera ve Lnářích rostou nádherné augustiánské lípy. Před kostelem ve Lnářích najdete také Brandlovu lípu. Impozantní paštická lípa stojí přímo proti kostelu sv. Jana Křtitele v Paštikách. Hned v těsném sousedství je Diezenhoferova lípa a také lípa Jana Komana. Před hospodou v nedalekých Bezdědovicích roste bezdědovický dub. Nádhernou scenérii jihočeské krajiny dotváří dub samotář v poli mezi Skaličanami a Paštikami. Malebné zátiší tvoří také skupinka čtyř lip okolo Božích muk u Dobšic či dubová alej podél silnice mezi Blatnou a Bezdědovicemi na hrázi Podskalského rybníka.

Dub samotář Dub samotář Provdaná lípa Provdaná lípa Ženatý dub Ženatý dub
Ženatý dub Ženatý dub Ženatý dub Ženatý dub Ženatý dub a provdaná lípa Ženatý dub
a provdaná lípa